کابل شارژ تبدیل USB به 30پین مناسب برای iPod، iPhone،iPad غیراصل 30 _Pin USB 2 Cable for iPod iPhone iPad

  • نوع کالایی: کابل شارژ
  • مبدا کالا: خارجی
  • درگاه های ارتباطی: ۳۰-پین