کالسکه و کریر دو وسیله حمل و نقل پرکاربرد در زندگی روزمره هستند. کالسکه یک نوع وسیله حمل و نقل کوچک است که به وسیله یک دسته قابل حمل است. این وسیله برای حمل کودکان کوچک و نوزادان استفاده می شود و به والدین امکان می دهد تا به راحتی و با آسانی بچه های خود را به همراه داشته باشند. کریر به عنوان یک وسیله حمل و نقل بزرگتر و پیچیده تر استفاده می شود. این وسیله عموماً برای حمل بارهای سنگین و سفارشی استفاده می شود. کریرها معمولاً دارای چهار چرخ و یک دسته برای سهولت در حمل و نقل می باشند. هر دو وسیله حمل و نقل کالسکه و کریر در راهبرد و حمل و نقل افراد و بارها نقش مهمی ایفا می کنند.