اسباب بازی های جنگی و تفنگی یکی از محبوب ترین اسباب بازی ها برای کودکان است. این اسباب بازی ها اغلب شامل تفنگ ها، کوتاه کننده ها، تفنگ های پلاستیکی و لباس های نظامی می شوند. یکی از دلایل محبوبیت این اسباب بازی ها برای کودکان ایجاد تجربه های واقعیت نمایی از جنگ و نبرد است. کودکان اغلب به دنیای جنگ و نبرد علاقه دارند و این اسباب بازی ها به آنها این امکان را می دهند که در دنیای خیالی خود به عنوان یک سرباز شرکت کنند و ماموریت هایی را انجام دهند. این اسباب بازی ها می توانند برای کودکان یک راه برای خلاقیت و خلاقیت باشند و این امر می تواند برای تقویت مهارت های روانی و فکری آنها مفید باشد.

اما، برخی از افراد معتقدند که استفاده از اسباب بازی های جنگی و تفنگی برای کودکان می تواند تأثیر منفی بر رشد و توسعه آنها داشته باشد. آنها معتقدند که این اسباب بازی ها ممکن است عنف و خشونت را در کودکان ترویج کنند و ممکن است باعث ایجاد تصاویر منفی در ذهن آنها شوند. همچنین، استفاده بیش از حد از این اسباب بازی ها ممکن است به کودکان اجازه دهد تا بازی های خشونت آمیز را بازی کنند و به دیگران آسیب برسانند. بنابراین، نیاز به نظارت و کنترل والدین بر استفاده کودکان از این اسباب بازی ها ضروری است تا از ایجاد هرگونه مشکل روانی یا اجتماعی جلوگیری شود.