ساختنی‌ها و پازل‌ها از جمله فعالیت‌هایی هستند که می‌توانند باعث تقویت تخیل و خلاقیت در افراد گردند. پازل‌ها بیشتر شامل قطعات کوچکی هستند که باید باهم ترکیب شوند تا یک تصویر یا الگو را تشکیل دهند. این فعالیت، همچنین می‌تواند مهارت‌های مربوط به حل مسئله، تمرکز، دقت و هماهنگی را تقویت کند. همچنین ساختنی‌ها و بازی‌های ساخت، برای کودکان نقش آموزشی و تربیتی هم دارند و می‌تواند در توسعه مهارت‌های ریاضی و علوم و فناوری نیز مؤثر باشد. از طرفی، ساخت لذت بخش و آرامش‌بخشی است که می‌تواند در کاهش استرس و افزایش هماهنگی بین دست و ذهن کمک کند. به طور کلی، ساختنی‌ها و پازل‌ها باعث تقویت مهارت‌های شناختی و انتزاعی افراد می‌شوند و می‌توانند بهعنوان یک فعالیت سرگرم‌کننده و آموزنده در طول روز مورد استفاده قرار بگیرند.