نقد و بررسی تخصصی موتور بازی مدل اسپرت کد GSM165

موتور اسپرت به طول 12 سانتیمتر که با مقیاس 1:14 از روی نمونه واقعی ساخته شده است . این موتور عقب کش بوده و چراغ آن روشن شده همراه با جلوه صوتی که با فشار دادن زین آن فعال میشود .

نمایش بیشتر بستن